menusluit

Help

Dit zijn een aantal veelgestelde vragen met antwoorden.

Als je vraag er niet tussen staat, stuur dan je vraag aan dirk@diaweb.nl.

omlaagomhoogWie krijgt toegang tot diaweb?
 • Je bent een geschoolde en bevoegde psychodiagnosticus, zoals een psycholoog of orthopedagoog, of in opleiding daartoe.
 • Je bent werkzaam bij een organisatie die zich bezighoudt met psychodiagnostiek of je volgt een opleiding daarvoor.
 • Je hebt een e-mailadres bij die organisatie of opleiding.
 • Je cliënten hebben een behandelrelatie met die organisatie of opleiding.
omlaagomhoogHoe krijg je toegang tot diaweb?

Als je het e-mailadres van je werk of opleiding invult, dan stuurt diaweb je een bevestigingscode. De bevestigingscode die je ontvangt is een uur bruikbaar. Kopieer die bevestigingscode en plak die in het invoerveld "Bevestigingscode" om toegang te krijgen tot diaweb.

omlaagomhoogWaarom krijg je geen toegang met je privé e-mailadres?

Diaweb vindt het belangrijk dat testen uitgewerkt worden met een e-mailadres van de organisatie waar de cliënt een behandelrelatie mee heeft.

Zolang je namelijk bij dezelfde organisatie werkt, kun je je uitwerkingen bekijken. Zodra je niet meer bij die organisatie werkt heb je geen toegang meer tot dat e-mailadres en dus ook niet meer tot de uitwerkingen. Zo blijft de organisatie verantwoordelijk voor de gegevens van cliënten waar ze een behandelrelatie mee hebben.

Je kunt daarom alleen toegang krijgen tot diaweb met het e-mailadres van je werk of opleiding. Alleen als je aan één van onderstaande eisen voldoet, dan is een uitzondering mogelijk. Stuur dan een e-mail aan dirk@diaweb.nl met een uitleg van jouw situatie.

 • Je bent een pro Justitia rapporteur en je wilt inloggen met het e-mailadres dat vermeld staat in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen.
 • Je hebt een eigen psychologische praktijk en je wilt inloggen met het e-mailadres dat op je website staat.
 • Je volgt een opleiding psychologie bij een instituut dat geen e-mailadres geeft aan studenten, zoals NTI en NCOI.
omlaagomhoogWat kan je doen als je geen bevestigingscode ontvangt?
 • Controleer het e-mailadres en geef indien nodig het juiste e-mailadres op.
 • Zoek in je map met ongewenste e-mail naar een e-mail van dirk@diaweb.nl.
 • Wacht een paar minuten, want jullie mailserver kan langzaam zijn.
 • Vraag de IT-afdeling of jullie mailserver e-mail van dirk@diaweb.nl heeft tegengehouden.
omlaagomhoogWat kan je doen als de uitwerking niet goed getoond wordt?
omlaagomhoogWat kan je doen als een uitwerking van diaweb niet correct is?
 • Is het een uitwerking van de VINELAND-3-NL-VOLLEDIG/LEERKRACHT of VINELAND-3-NL-VOLLEDIG/OUDER?
  Lees dan eerst de aanvulling op de handmatige scoring van de testuitgever.
 • Is het een uitwerking van de WISC-V?
  Kijk dan eerst of je wel tabel A.1 NL hebt gebruikt en niet tabel A.1 NL+VL.
 • Is het een uitwerking van een andere test of is er een ander verschil tussen de handmatige uitwerking en de digitale uitwerking?
  Stuur dan een e-mail aan dirk@diaweb.nl met de volgende informatie.
  • Een beschrijving van het geconstateerde verschil
   Geef duidelijk aan wat er op de digitale uitwerking staat, wat jij zelf hebt berekend en hoe je tot die berekening bent gekomen.
  • Een kopie van de relevante instructie van de testuitgever
   Dus bijvoorbeeld van tekst op het uitwerkingsformulier, de beschrijving van een berekening of een deel van een normtabel.
omlaagomhoogHoe kun je gegevens van de uitwerking kopiëren naar je verslag?

Open de PDF in Microsoft Word, selecteer de tabel of de tekst die je wilt kopiëren en plak die in je verslag.

omlaagomhoogWelke normen gebruikt diaweb?

Achter elke test staat het jaartal van de normen die diaweb gebruikt. Als er nieuwere normen beschikbaar zijn, dan kun je die sturen naar dirk@diaweb.nl.

Verder gebruikt diaweb de normen voor de meest specifieke populatie. Dus als er normen zijn voor Nederland en normen voor Nederland en Vlaanderen samen, dan gebruikt diaweb de normen voor de Nederlandse populatie.

omlaagomhoogHoe kan je ervoor zorgen dat een nieuwe test wordt toegevoegd?

Diaweb voegt een test toe aan het testaanbod als daar voldoende vraag naar is. Voor het toevoegen van een test heeft diaweb de volgende informatie nodig. Je kunt deze informatie sturen naar dirk@diaweb.nl.

 • De hoofdstukken uit de testhandleiding over afname, scoring en interpretatie
 • De normgegevens, meestal in de vorm van tabellen uit de testhandleiding
 • Een leeg scoreformulier
 • Een leeg uitwerkingsformulier
 • Eventuele andere materialen zoals scoringsmallen

ASEBA vragenlijsten (ABCL, ASR, BPM, CBCL, C-TRF, TRF, YSR) worden voorlopig niet opgenomen in het aanbod van diaweb. De verouderde papieren normen verschillen van de digitale dagnormen. Die verschillen zijn niet significant, maar kunnen leiden tot onzekerheid en onduidelijkheid.

omlaagomhoogIs het legaal wat diaweb doet?

Ja, want diaweb bevat geen auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals scoremateriaal of de vraagstelling op het scoreformulier. De uitspraak in een bodemprocedure van een testuitgever tegen een collega van diaweb geeft aan dat op normgegevens geen databankrecht, geschriftenbescherming of auteursrecht rust.

Je hebt nog steeds het testmateriaal, de testhandleiding en een origineel scoreformulier nodig. Diaweb is daarmee een aanvulling op de papieren test en zorgt niet voor minder inkomsten van testuitgevers.

omlaagomhoogHoe werkt een betaald abonnement op diaweb?

Je kunt eerst een offerte aanvragen door een e-mail te sturen aan dirk@diaweb.nl. Als je zeker weet dat je een betaald abonnement wilt, stuur dan een e-mail aan dirk@diaweb.nl en vraag om een factuur. Je krijgt vervolgens een factuur voor een heel jaar dat ingaat op de eerste dag van de volgende maand. Als service zet diaweb het abonnement per direct aan. Vanaf dat moment maakt iedereen die inlogt met een e-mailadres van je organisatie automatisch gebruik van de voordelen van het betaalde abonnement.

Een maand voordat het abonnement afloopt krijg je een factuur voor het jaar erop. Als je daarmee akkoord gaan en die factuur betaalt, dan loopt het abonnement door. Als je besluit om het abonnement niet voort te zetten, dan krijg je een creditfactuur en wordt de organisatie teruggezet naar diaweb basis.

omlaagomhoogWie zitter er achter diaweb?

Achter diaweb zit een team van 2 gedreven professionals: een psycholoog en een software ontwikkelaar. Samen hebben wij diaweb opgezet in 2013 en we hebben diaweb door de jaren heen uitgebreid, verbeterd, beter beveiligd en betrouwbaarder gemaakt.

Wij gaan altijd uit van de handmatige uitwerking zoals beschreven in de testhandleiding. Daarvoor bestuderen wij de testhandleiding grondig en digitaliseren we de aanbevolen werkwijze en de beschikbare normtabellen.

Daarna testen wij uitgebreid of de digitale uitwerking van diaweb voldoet aan de eisen die de testhandleiding stelt. Diaweb heeft bovendien veel gebruikers zodat eventuele verschillen tussen de handmatige uitwerking en de digitale uitwerking van diaweb snel boven water komen. Als we significante verschillen constateren dan communiceren we daar transparant over met de betrokken gebruikers.

De software ontwikkelaar van ons is wiskundig opgeleid en is jarenlang werkzaam geweest bij een digitaal beveiligingsbedrijf. Hij gebruikt zijn ervaring om de gegevens die zijn opgeslagen betrouwbaar en veilig te houden en diaweb steeds betrouwbaarder en veiliger te maken.

De psycholoog van ons is werkzaam bij een grote GGZ-instelling. Hij heeft van daaruit goed zicht op de ontwikkelingen rond testonderzoek. En onze vele gebruikers helpen ons door te wijzen op relevante literatuur, kritisch te zijn op digitale uitwerkingen, suggesties te doen voor verbeteringen en uitbreidingen en door het aanleveren van materiaal om nieuwe testen te digitaliseren.

Maar vaar nooit blind op de digitale uitslag. Diagnostiek is en blijft mensenwerk en jouw verantwoordelijkheid. Jouw klinische blik is vereist om tot een juiste diagnose en een passend behandelplan te komen. Wij adviseren om zeker bij twijfel de test ook handmatig uit te werken. Als je dan een verschil vindt, dan horen we dat graag van je. En wij beloven dat we er hard aan blijven werken om diaweb nog beter te maken.